กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

Admin 2018-08-06 31496

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

"เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2562"

แบ่งเป็น 3 รอบดังนี้

รอบที่ 1  1กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562

รอบที่2 8เมษายน - 10พฤษภาคม 2562

รอบที่3 17 พฤษภาคม-31พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.grad.chula.ac.th/download/apply/Grad2562-2.pdf