การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

Admin 2018-12-21 586

   มูลนิธิพระบรมราชมนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 
   
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพ โทร 02-354-3155 fax 02-357-3193 และ www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7   

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจขอรับทุน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมาภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานกิจการทั่วไป โทรศัพท์ 0 2357 3155


เอกสารแนบ : Download