หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

Admin 2019-02-09 121

หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังและหาคำตอบในงานสัมมนาวิชาการ "รู้เท่าทันสถานการณ์ฝุ่นPM2.5" ในวันจันทร์ที่่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1508/1 (บานเย็น) ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ได้ที่ https://goo.gl/forms/yaennh5S6ubLLMO43 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-218-7666เอกสารแนบ :