ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 28 เม.ย. - 1 พ.ค.2556
กรุงเทพ ธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2555
กรุงเทพ ธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2555
กรุงเทพ ธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2555
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554
ผู้จัดการ 360องศา รายสัปดาห์ 20 กันยายน 2553
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2553
ASTV ผู้จัดการ 16 กันยายน 2553
The Nation 29 มีนาคม 2553
 

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤศจิกายน 2552
   

วันที่ 28 สิงหาคม 2556
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2552
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-22183501, แฟกซ์ 0-22183522, E-mail address : grad@chula.ac.th